vineri, 8 ianuarie 2010

Gelozia conjugală / Paranoia conjugală

Schizofrenicii au particularitatea de a percepe realitatea conform propriilor scheme interioare, din care reies interpretări delirante, deşi coerente în optica lor.

Circumstanţe clinice ale delirului de gelozie: gelozia conjugală şi "paranoia conjugală".

GELOZIA CONJUGALĂ constituie "trăirea infidelităţii nu ca reală, ci ca posibilă sau virtuală", uneori putînd exista situaţia paradoxală, ca deşi "infidelitatea să fie reală, gelozia să fie patologică". "Dezvoltarea delirului de gelozie presupune existenţa unei anumite structuri de personalitate - de tip hipoparanoiac "cu rigiditate, neîncredere, orgoliu, tentinţa de falsificare a judecăţilor sub influenţa convingerilor proprii".

Întîlnim - gelozie delirantă ca dezvoltare a personalităţii( schizofrenie paranoidă cu teme delirante de gelozie sau manii)
- gelozie delirantă determinată de o alterare procesuală a personalităţii( depresie delirantă)
- gelozie delirantă simptomatică unui proces organic( alcoolism, toxicomanie care produc diminuarea potenţei sexuale)

"PARANOIA CONJUGALĂ" sau sindromul Othello este o posibilitate clinică a paranoiei cu tematică de gelozie care se dezvoltă de la suspiciozitate pînă la delir. Se are în vedere intensitatea tulburării de modificare a conştiinţei în sens delirant, cînd discernămîntul va fi considerat abolit. Posibil rezultat final-consecinţă penală.

Furia, ura, gelozia pot duce la îngustarea cîmpului conştiinţei şi deprecierea sau suspendarea unei perceperi adecvate a realităţii, a insight-ului ceea ce atrage modificarea capacităţii de autocontrol, de apreciere a conţinutului şi consecinţelor propriilor acţiuni.
În aceste stări trăite la limita sau dincolo de limita realului "disperarea şi speranţa" îşi schimbă locul după legea "totul sau nimic".

Oameni buni...gelozia nu este o caracteristică care denotă trăiri sensibile, suave, provocatoare de armonie, stabilitate, echilibru...ea nu are nici-o legătură cu iubirea decît pentru cei ce doresc să trăiasca o formă torţionară şi masochistă a interacţiunii cu o altă fiinţă umană. În viziunea mea, cei cu care vă întîlniţi şi vă spun într-o doară ca sunt puţin geloşi din fire, trebuiesc eliminaţi chiar şi fără exlicaţii...dacă vă imaginaţi că puteţi să vă descurcaţi sau să supravieţuiţi armelor cu care vă incing geloşii....VĂ ÎNŞELAŢI.

Niciun comentariu: